Categoría:   En construcción

Proyecto:   Centro de día para enfermos de epilepsia

Ubicación:  Cádiz

Año:             2013

Fotografía: Suraña Arquitectos